Bladlusgallmyggan Aphidoletes aphidimyza

 

Behver skymning och nattemperatur ver 16C fr parning och gglggning. Beroende av dagslngd ver 15 timmar.
Gallmyggan lever i 1-3 veckor och lgger runt 150 gg, 0,3 mm ovala orangerda.
Larverna paralyserar bladlssen och suger sedan ut dem.
Fyra larvstadier, rdaktiga. Larvstadierna tar 7-14 dagar, larven konsumerar 10-100 lss.
Puppstadium i marken (krver hg fuktighet), 10-14 dagar.
Total utvecklingstid: 32 dagar vid 15 C och 15 dagar vid 25C.
OBS: knslig fr svavel!

 

 

  • tillbaka
  •