INTEGRITET OCH COOKIES

Vi bryr oss om din integritet. Läs vår integritets- och cookiepolicy nedan för att få veta hur.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.
Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt information som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss. Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av anonymiserade IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål”. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
• Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
• Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Hällnäs Handelsträdgård och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
• Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar. För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

ATT FULLGÖRA AVTAL MED KUNDER
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden som reklamationer.

ATT GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett kontaktformulär på vår hemsida.
Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i verktyg som Google Analytics och Facebook Analytics. Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part. Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler. Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämnar även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enligt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

5. DINA RÄTTIGHETER

• Tillgång
• Rättelse
• Radering – rätt att bli ”glömd”
• Begränsning av behandling
• Invändning
• Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du oss på info@hallnas.nu. Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

Cookiepolicy

1. På Hällnäs Handelsträdgårds webbplats används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten.

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

2. Hällnäs Handelsträdgårds webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper webbplatsen att prestera så bra som möjligt. Den andra typen kallas sessionscookie som lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs. Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter användandet av webbplatsen.

3. Besökaren kan själv välja att tillåta cookies eller inte. Om besökaren inte vill acceptera cookies kan detta ställas in i webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard. De flesta webbläsare ger besökaren möjlighet att blockera alla cookies.

Mer information om hur besökaren ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren. Om besökaren väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

Så här stänger du av lagring av cookies i din webbläsare:

Chrome

Explorer

Firefox

Intresseanmälan för Norrgrönt®