Vår produktion

Hur skapar man en hållbar ekologisk produktion med så lite miljöpåverkan som möjligt – utan att påverka kvalité eller smak? Vi vågar påstå att vi lyckats genom att bland annat värma upp våra växthus med biobränsle från Norrlands skogar. Följ med på en resa från frö till planta så upptäcker ni hur allt hänger ihop!

Frö

KRAV-certifierade frön och egenblandad närproducerad jord – riktigt bra för miljön!

Allt börjar med fröna. Våra produkter är KRAV-certifierade vilket i sin tur ställer höga krav på våra fröleverantörer. Håller de inte måttet så sätter vi inte dem i jorden, helt enkelt.

När vi väl hittat bra frön så planterar vi dem i jord som vi själva blandar till på plats här i Hällnäs. Huvudingrediensen i vår jord är svensk torv men den innehåller även kompost och organisk gödsel som vi främst köper in från närliggande producenter.

Tillväxtfas

Rätt temperatur, ljus från smarta LED-lampor och lite omtanke skapar magisk smak.

Efter att fröna är satta i jord skickas plantorna till vår småplantsavdelning i två veckor, den fungerar lite som en barnkammare. Här får plantan maximal omvårdnad i lite högre temperatur och ljus – då gror den bättre.

För att hålla hög kvalitet på våra produkter så är det plantornas behov som får styra klimat och belysning. Men vi vill såklart odla energismart – därför använder vi oss av innovativ LED-teknik som gör att man kan producera väldigt mycket ljus med förhållandevis låg energiförbrukning. Genom att odla energismart och med förnybar energi anser vi det rimligt att odla året runt.

Planta

Våra plantor frodas med hjälp av biologiskt växtskydd och återanvänt vatten.

När plantan växt tills sig lämnar den småplantsavdelningen för att placeras ut i växthusets odlingsbanor. Här växer plantan ytterligare under ca fyra veckor med hjälp av rätt klimat, näring och vatten.

I vår produktion använder vi oss av biologiskt växtskydd som innebär att man använder naturens egna metoder i form av nyttodjur. Dessa nyttodjur ger våra plantor ett mycket bra skydd mot olika typer av växtsjukdomar och skadedjur.

Vi har även ett recirkulerande system där vi kombinerar bevattning och näringstillförsel så att allt som inte tas upp av plantorna samlas upp och återanvänds. På så sätt går det bara åt precis så mycket vatten och näring som behövs.

Paketering och transport

Även slutfasen sker i harmoni med miljön genom välplanerade gemensamma transporter.

När plantan växt klart och har rätt storlek för försäljning så plockar en medarbetare upp den från odlingsbanan och stoppar varsamt in den i en omslutande förpackning. Sedan placeras den i rätt utskickslåda – redo för transport.

Vi levererar våra produkter tillsammans med Norrmejerier. Detta gör att vi kan säkra leverans till alla butiker i hela Norrland, utan att behöva tära på miljön genom dubbla transporter.

Intresseanmälan för Norrgrönt®