Fräsch, fast gurka som både smakar och doftar. Direkt från växthus till din butik. Kort tid från blomma till bord.

Intresseanmälan för Norrgrönt®